top of page

Våra tjänster

Projektledning

Våra tjänster omfattar projektledning av sprinklerentreprenader genom  inköp, arbetsledning och samordning, det vill säga genomföra projekt från tidigt skede till överlämning av färdigt projekt. 

Andra tjänster

Kalkylarbete
Problemlösning och optimering inom rillade system (konvertering från svetsade till rillade rörsystem)
Drifttagning och provning av sprinklersystem-även skumtestning
Dokumentation och olika typer av skräddarsydda utbildningar

Zonecheck programmering/uppgraderingar

Livetap installation och utbildning av operatörer

Erfarenhet

Piping Solutions personal har varit i Sprinkler -och VVS branschen över 30 år med erfarenheter och befattningar såsom projektledare, projektchef, projektsamordnare, fililalchef och försäljningschef i de Nordiska länderna. 
 

bottom of page